Over Ritmiek Cultuur Sport en Onderwijs (CSO)

Muziek en dans dragen structureel en in grote mate bij aan de ontwikkeling, het welzijn en de gemoedstoestand van mensen, en aan de sociale cohesie tussen verschillende culturen en bevolkingsgroepen. Dit belang is onafhankelijk van leeftijd, culturele afkomst, inkomen of fysieke beperkingen.

Muziek draagt onder meer wezenlijk bij aan een goede samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft bij kinderen en het leggen van verbindingen in de hersenen. Daarmee is muziek een medium dat het leren bij kinderen bevordert.

Dans is vooral van belang voor de ontwikkeling van de motoriek en voor het leren kennen van je lichaam bij kinderen. Daarbij zorgt dans, net als de meeste sporten, voor een stuk lichaamsbeweging dat voor ieder mens onontbeerlijk is.

Stichting Ritmiek CSO onderschrijft het bovengenoemde belang van muziek en dans voor iedereen en zet zich in om muziek en dans voor iedereen toegankelijk te kunnen maken.

Doelstelling
De hoofddoelstelling van de stichting is om muziek en dans op manieren in te zetten waarbij het voor iedere doelgroep toegankelijk is, en in het maatschappelijk belang ten behoeve van de sociale cohesie tussen bevolkingsgroepen.

Missie
De stichting heeft als doelstelling om muziek en dans voor iedereen toegankelijk te maken, voor jeugd en volwassenen, en specifiek voor mensen met bijvoorbeeld een taalachterstand, zieken, mensen met een lager inkomen of mensen die fysiek niet in staat zijn om naar een leslocatie te gaan zoals ouderen en zieken.
Dat gaat niet alleen om de muziek- en danseducatie, maar ook om de beleving van muziek en dans.

Voor een goede muziek- of dansles is kwalitatief goed materiaal (instrumenten, apparatuur, spiegelwand, dansvloer) onontbeerlijk. De stichting zet zich er voor in om dit financieel mogelijk te maken.

Daarnaast beoogt de stichting om de sociale cohesie tussen culturen en bevolkingsgroepen te bevorderen.

Visie
Om muziek- en dans voor iedereen mogelijk en toegankelijk te maken zoekt de stichting de samenwerking op met subsidieverstrekkers, fondsen en andere organisaties en bedrijven die kunnen en willen ondersteunen, in financiële, personele of materiële zin.

Voorbeelden van ondersteuning kunnen zijn dat (een deel van) het lesgeld wordt betaald, dat een dansvloer of spiegelwand wordt gesponsord of dat mankracht beschikbaar wordt gesteld om te ondersteunen bij projecten.

De stichting neemt het initiatief om een online lessensysteem voor muziek en dans te ontwikkelen waar mensen op afstand aan deel kunnen nemen. Daarbij worden voor zowel muziek als voor dans diverse leerlijnen geschreven, en wordt de technologie ingericht om een kwalitatief goede beeld- en geluidsverbinding te kunnen garanderen.
Voor onder meer ouderen en zieken kan het online onderwijs een oplossing bieden.

Om ouderen en zieken ook muziek en dans te kunnen laten beleven organiseert de stichting optredens en uitvoeringen op locatie in bijvoorbeeld verzorgingshuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Voor het aanschaffen van kwalitatief goed materiaal zoekt de stichting het contact met fondsen, subsidieverstrekkers en sponsoren die dit als speerpunt hebben.

De sociale cohesie tussen bevolkingsgroepen wordt bevorderd door laagdrempelige lessen en workshops muziek en dans te organiseren waarbij alle doelgroepen welkom zijn om deel te nemen. Ook kunnen voorstellingen en concerten worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen.

Voor ieder aspect zoekt de stichting de samenwerking op met de partijen die het betreffende aspect als speerpunt hebben.

Meer informatie over Stichting Ritmiek Cultuur, Sport en Onderwijs: https://www.ritmiek.nl/stichting-ritmiek-cso/

Ritmiek Speci

Ritmiek Speci Orkest (RSO) & Ritmiek Speci Dance (RSD)

Stichting Ritmiek Cultuur, Sport en Onderwijs komt met iets nieuws: Ritmiek Speci Orkest (RSO) en Ritmiek Speci Dance (RSD). Een orkest, muzieklessen en danslessen speciaal gericht op mensen met een (verstandelijke en/of fysieke) beperking.

Deze lessen worden op wekelijkse basis aangeboden op onze locaties in Apeldoorn, Arnhem en Wageningen.

De docenten werken met een persoonsgerichte benadering en beschikken over een zorg- en muziek- of dansachtergrond. Wij bieden maatwerk en vinden het belangrijk dat iedere deelnemer zich veilig en vertrouwd voelt. Op deze manier ontwikkel je natuurlijk het beste jouw talenten.

We hebben groepen voor kinderen, jongeren en volwassenen. De kindergroepen worden ingedeeld op basis van leeftijd, 4-6 jaar en 6-12 jaar. Vanaf 13 jaar wordt aan de hand van het (dans)niveau bekeken wie het beste in welke groep past.

Lijkt je dit leuk? Meld je dan aan voor een proefles! Je bent bij de proefles vrij om te komen kijken, maar je mag natuurlijk ook meedoen!

Voor het inplannen van een proefles: planning@ritmiek.nl
Voor meer informatie kun je terecht bij chris@ritmiek.nl

inclusie, RSD, Dans, muziek