Onderwijs met Ritmiek

Ritmiek Dans en Muziek is al jaren actief binnen het basisonderwijs op het gebied van muziek en dans. Onze doelstelling daarbij is dat muziek en dans weer meer regulier in het onderwijs aanwezig zijn. Het is aangetoond dat muziek en dans bijdragen aan de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Ook dragen zij bij aan het leggen van verbindingen in de hersenen wat het leren bevordert.

 

Wij organiseren en geven lessen op het gebied van muziek en dans, en losse projecten en workshops op maat. Ook doen wij aan trainingen van leerkrachten, waarbij zij worden geschoold om zelf een goede muziekles te kunnen geven in hun klas. Ook kunnen wij bemiddelen in educatieve voorstellingen op het gebied van muziek en dans.

 

 

Muziek
Muziekles is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Niet alleen omdat iedereen wel iets met muziek heeft en het leuk is om over muziek te leren. Het werken met en leren over muziek heeft een aantoonbaar positief effect op de sociale, cognitieve, motorische en emotionele ontwikkeling van het kind. Daarnaast is muziek in het onderwijs te linken aan alle overige vakken binnen het onderwijs. Een aantal voorbeelden:

  • het lezen van ritmes kan worden gelinkt aan rekenen
  • het lezen van noten, rusten en andere muziektekens op een notenbalk kan worden gelinkt aan taal
  • muzikale stijlen kunnen worden gelinkt aan aardrijkskunde (wereldmuziek)
  • muzikale stromingen kunnen worden gelinkt aan geschiedenis / wereldorientatie
  • liedjes over bepaalde onderwerpen kunnen worden gelinkt aan ieder willekeurig vak

 

Op het gebied van muziek geven wij verschillende soorten lessen, projecten en workshops aan voor alle leeftijden.
Daarbij werken wij samen met bestaande lesmethoden, zoals 123 Zing. Bij deze lessen gebruiken wij veelal een basisset schoolinstrumentarium, zoals ritme-instrumenten en boomwhackers.
Daarnaast geven wij specifiekere lessen, bijvoorbeeld bandcoaching met echte bandinstrumenten, zoals keyboards, gitaren en percussie-instrumenten.

 

 

 

We schrijven ook zelf lessen en leerlijnen voor scholen. Daarbij houden wij rekening met de identiteit van de school, en met de specifieke wensen vanuit de school. Wij streven er naar om alle reeksen muzieklessen af te sluiten met een voorstelling.

 

 

Dans
Voor kinderen is het belang van dans vooral gelegen in het feit dat het bijdraagt aan een gezonde dosis lichaamsbeweging, coördinatie tussen verschillende lichaamsdelen, onderlinge samenwerking en discipline.

 

Wij geven danslessen, -projecten en -workshops aan alle groepen binnen het basisonderwijs. Voor de jongste groepen (groep 1-2) zijn de lessen nog veelal speels van karakter. De inhoud wordt bepaald door thema’s en activiteiten die aansluiten bij de dagelijkse belevingswereld van de kinderen. In de groepen 3 t/m 5 worden al echte danstechnieken aangeleerd, die steeds moeilijker worden.

 

 

 

Ook worden in deze groepen de eerste choreografieën aangeleerd. In de groepen 6 t/m 8 worden de danstechnieken en de choreografieën nog moeilijker. Er wordt in alle groepen gedanst op muziekstijlen die populair zijn bij de kinderen in de betreffende leeftijdsgroep.

Wij streven er naar om iedere reeks danslessen af te sluiten met een voorstelling.

 

 

Scholing Leerkrachten

Scholen willen weer steeds meer muziek in de klas. Veel scholen kiezen er voor om de eigen leerkrachten deze lessen te laten geven. In de praktijk blijkt dat het overgrote merendeel van de leerkrachten onvoldoende kennis en vertrouwen heeft om een gedegen muziekles te geven.

Wij kunnen deze scholen ondersteunen met degelijke trainingen voor de leerkrachten op het gebied van muziek.

 

Op meerdere basisscholen hebben wij momenteel programma’s lopen waarbij de leerkrachten worden getraind in het geven van muzieklessen in de klas. Deze vraag hebben wij vanuit deze scholen gekregen. Veel leerkrachten missen voldoende basis en vertrouwen om zelf een muziekles te kunnen geven. Met een basistraining muziektheorie en didactische vaardigheden scholen wij de leerkrachten om zelf deze lessen te kunnen geven.

 

Speciaal voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool, heeft één van onze onze muziekdocenten, Roos van den Broek, een paar onlinelessen opgenomen. Deze bieden wij u graag aan. Klik op de links hieronder voor gratis voorbeeldlessen.

 

 

 

Groepen 1 en 2

Groepen 3, 4 en 5

Groepen 6, 7 en 8

En uiteraard hebben wij ook een aantal danslessen voor u die één van onze dansdocenten, Charlotte de Clercq, voor u heeft opgenomen om u een indruk te geven van haar lessen. Hierbij maken wij wel een kanttekening dat wij verschillende topdocenten hebben. Wij bekijken graag met u samen welke docent het beste bij uw school en uw vraag past.

 

 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

 

Het team van Ritmiek Dans en Muziek

Recensie

Suzanne Gans-Hoogerwerf

Moeder

Op zoek naar een muziekschool die pianolessen zou kunnen verzorgen voor onze dochter (destijds 13 jaar) met een autisme spectrum stoornis kwam ik via de website van de beeldend therapeut bij toeval bij Ritmiek terecht. Na een telefonische kennismaking met Joost een proefles gepland. Er was vrijwel direct een "klik" tussen onze dochter en Joost en ondanks alle spanning bij onze dochter vanwege de nieuwe omgeving/prikkels kwam er een blije dame uit de proefles tevoorschijn. Ze gaf aan lessen te willen gaan volgen 😊.

Onze dochter gaf aan alleen top 40 muziek te willen leren spelen en noten leren lezen was niet nodig en wilde ze niet. Op basis van deze wensen is Joost met haar aan de slag gegaan. We zijn nu 2 jaar verder en ze heeft stiekem tóch noten leren lezen en is aan haar eerste echte pianostuk bezig!

Joost heeft er voor gezorgd dat onze dochter nog steeds met veel plezier iedere week naar haar pianolessen gaat. Hij heeft haar vertrouwen gegeven en haar helpen groeien; Niet alleen in haar pianospel, maar ook als mens.

Suzanne Gans-Hoogerwerf